Back

ⓘ મોલી (મોટી) (તા. ઉના)
મોલી (મોટી) (તા. ઉના)
                                     

ⓘ મોલી (મોટી) (તા. ઉના)

મોલી એ ભારત દેશના પશ્ચિમ ભાગમાં આવેલા ગુજરાત રાજ્યના ગીર સોમનાથ જિલ્લાના ઉના તાલુકામાં આવેલું ગામ છે. આ ગામના લોકોનો મુખ્ય વ્યવસાય ખેતી, ખેતમજૂરી તેમ જ પશુપાલન છે. ગામમાં મુખ્યત્વે ઘઉં, બાજરો, કપાસ, મગફળી, શેરડી, રજકો તેમ જ અન્ય શાકભાજીના પાકની ખેતી કરવામાં આવે છે. આ ગામમાં પ્રાથમિક શાળા, પંચાયતઘર, આંગણવાડી, પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર તેમ જ દૂધની ડેરી જેવી સવલતો પ્રાપ્ય થયેલી છે.

                                     
  • મ લ એ ભ રત દ શન પશ ચ મ ભ ગમ આવ લ ગ જર ત ર જ યન ગ ર સ મન થ જ લ લ ન ઉન ત લ ક મ આવ લ ગ મ છ આ ગ મન લ ક ન મ ખ ય વ યવસ ય ખ ત ખ તમજ ર ત મ જ
  • મ લ એ ભ રત દ શન પશ ચ મ ભ ગમ આવ લ ગ જર ત ર જ યન ગ ર સ મન થ જ લ લ ન ઉન ત લ ક મ આવ લ ગ મ છ આ ગ મન લ ક ન મ ખ ય વ યવસ ય ખ ત ખ તમજ ર ત મ જ
  • મ લ એ ભ રત દ શન પશ ચ મ ભ ગમ આવ લ ગ જર ત ર જ યન ગ ર સ મન થ જ લ લ ન ઉન ત લ ક મ આવ લ ગ મ છ આ ગ મન લ ક ન મ ખ ય વ યવસ ય ખ ત ખ તમજ ર ત મ જ
  • ચ ર ળ મ ટ એ ભ રત દ શન પશ ચ મ ભ ગમ આવ લ ગ જર ત ર જ યન ગ ર સ મન થ જ લ લ ન ઉન ત લ ક મ આવ લ ગ મ છ આ ગ મન લ ક ન મ ખ ય વ યવસ ય ખ ત ખ તમજ ર
  • ગ ગડ ત ઉન એ ભ રત દ શન પશ ચ મ ભ ગમ આવ લ ગ જર ત ર જ યન ગ ર સ મન થ જ લ લ ન ઉન ત લ ક મ આવ લ ગ મ છ આ ગ મન લ ક ન મ ખ ય વ યવસ ય ખ ત ખ તમજ ર
  • અબ ડ ત ઉન એ ભ રત દ શન પશ ચ મ ભ ગમ આવ લ ગ જર ત ર જ યન ગ ર સ મન થ જ લ લ ન ઉન ત લ ક મ આવ લ ગ મ છ આ ગ મન લ ક ન મ ખ ય વ યવસ ય ખ ત ખ તમજ ર
  • પ ણખ ણ એ ભ રત દ શન પશ ચ મ ભ ગમ આવ લ ગ જર ત ર જ યન ગ ર સ મન થ જ લ લ ન ઉન ત લ ક મ આવ લ ગ મ છ આ ગ મન લ ક ન મ ખ ય વ યવસ ય ખ ત ખ તમજ ર ત મ
  • મ ણ કપ ર ત ઉન એ ભ રત દ શન પશ ચ મ ભ ગમ આવ લ ગ જર ત ર જ યન ગ ર સ મન થ જ લ લ ન ઉન ત લ ક મ આવ લ ગ મ છ આ ગ મન લ ક ન મ ખ ય વ યવસ ય ખ ત
  • સનખડ એ ભ રત દ શન પશ ચ મ ભ ગમ આવ લ ગ જર ત ર જ યન ગ ર સ મન થ જ લ લ ન ઉન ત લ ક મ આવ લ ગ મ છ આ ગ મન લ ક ન મ ખ ય વ યવસ ય ખ ત ખ તમજ ર ત મ
  • દ લવ ડ ત ઉન એ ભ રત દ શન પશ ચ મ ભ ગમ આવ લ ગ જર ત ર જ યન ગ ર સ મન થ જ લ લ ન ઉન ત લ ક મ આવ લ ગ મ છ આ ગ મન લ ક ન મ ખ ય વ યવસ ય ખ ત ખ તમજ ર