Back

ⓘ ભાષાઓ
                                               

ગુજરાતી ભાષાઓ

ગુજરાતી ભાષાઓ એ તે ભારતીય ભાષાઓ છે કે જે ગુજરાતી ભાષાની સૌથી નિકટ છે. અલગ-અલગ ગુજરાતી ભાષાઓ ભારત, પાકિસ્તાન અને આફ્રિકાના વિસ્તારોમાં બોલવામાં આવે છે. આ ભાષાઓ વર્તમાન ગુજરાત, રાજસ્થાન અને સિંધના પ્રદેશોમાં ઉદ્ભવી છે.

                                               

હિંદી ભાષા

હિંદી એ ભારતીય બંધારણમાં માન્યતા પ્રાપ્ત રાજભાષા છે તેમજ દેશમાં સૌથી વધુ લોકો દ્વારા બોલાતી ભારતની રાષ્ટ્રવ્યાપી ભાષા છે. હિંદી શબ્દનો ઉદ્ભવ હિંદ માંથી થયો છે. હિંદ શબ્દ ભારતની પશ્ચિમે આવેલા મુસ્લિમ દેશો દ્વારા ભારત માટે વપરાતો શબ્દ છે. હિંદુ શબ્દ પણ આજ રીતે આવેલો છે. હિંદ અને હિન્દ, તે સંસ્કૃત શબ્દ સિંધુનો અપભ્રંશ છે. હિંદી ભાષા મુખ્યતઃ સંસ્કૃત ભાષામાંથી ઉતરી આવેલી છે, પરંતુ તેમાં મુસ્લિમ સંસ્કૃતિની ઘણી અસર દેખાય છે, ખાસ કરીને તેમાં ઘણા ફારસી શબ્દોનો સમાવેશ થાય છે. હિંદી અને ઉર્દૂ ભગિની ભાષાઓ કહેવાય છે, કારણ કે તેમના વ્યાકરણ અને શબ્દભંડોળમાં ખૂબ સમાનતા છે. હિંદી અને તેની બોલીઓ ઉત્તર અને મ ...

                                               

ભારતની શાસ્ત્રીય ભાષાઓ

વર્ષ ૨૦૦૪માં ભારત સરકારે કેટલાક જરૂરી માનકો પૂર્ણ કરતી પ્રાચીન ભાષાઓને "શાસ્ત્રીય ભાષા" નો દરજ્જો આપવાની શરૂઆત કરી છે. સૌપ્રથમ તમિલ ભાષાને વર્ષ ૨૦૦૪માં આ દરજ્જો અપાયો હતો, અત્યાર સુધી કૂલ છ ભાષાઓને "શાસ્ત્રીય" દરજ્જો આપવામાં આવ્યો છે, અને અન્ય કેટલીક ભાષાઓ માટે માંગ પણ કરવામાં આવી રહી છે.

                                               

ભારતની ભાષાઓની સૂચી

૨૦૦૪ માં, ભારત સરકારે જાહેર કર્યું કે જે ભાષાઓ નિશ્ચિત માપદંડમાં ખરી ઉતરતી હશે તેને અધિકૃત શાસ્ત્રીય ભાષા નો દરજ્જો પ્રદાન કરાશે. ત્યાર પછી શાસ્ત્રીય ભાષા તરીકે જાહેર કરાયેલ ભાષાઓમાં તમિલ ૨૦૦૪ માં, સંસ્કૃત ૨૦૦૫ માં, કન્નડ ૨૦૦૮ માં, અને તેલુગુ ૨૦૦૮ માં. નો સમાવેશ થાય છે.

                                               

દક્ષિણ આફ્રિકા

દક્ષિણ આફ્રિકા, આધિકારિક રીતે દક્ષિણ આફ્રિકાનું પ્રજાસત્તાક આફ્રિકામાં દક્ષિણે આવેલ દેશ છે. તે નવ પ્રાંતોમાં વહચાયેલ છે અને 2.798 kilometres નો દરિયાકિનારો ધરાવે છે. તેની ઉત્તરે નામીબીઆ, બોત્સ્વાના અને ઝિમ્બાબ્વે તથા પૂર્વે મોઝામ્બિક અને સ્વાઝીલેન્ડ આવેલ છે; જ્યારે લેસોથો દેશ દક્ષિણ આફ્રિકાની ભૂમિ વચ્ચેમાં આવેલો છે. ક્ષેત્રફળ પ્રમાણે દક્ષિણ આફ્રિકા દુનિયામાં ૨૫મા ક્રમનો અને વસ્તીની દ્રષ્ટિએ ૨૪મા ક્રમનો દેશ છે. જોહાનસબર્ગ દક્ષિણ આફ્રિકાનું સૌથી મોટું શહેર છે. વિવિધ પ્રયોજનો માટે દક્ષિણ આફ્રિકાનાં ત્રણ પાટનગરો હોય છે: પ્રિટોરીયા, જ્યાં સરકારનું મુખ્ય કાર્યાલય આવેલું છે; બ્લુમ્ફોંટેન, જ્યાં દ ...

                                               

ભારતીય-યુરોપીય ભાષાસમૂહ

ભારતીય-યુરોપીય ભાષાસમૂહ જગતમાં એક મુખ્ય ભાષાકુળ છે. યુરોપ, દક્ષિણ એશીયા, ઈરાણ, અનાતોલીયા, વગેરે ભૂભાગોમાં આ ભાષાકુળની ભાષાઓ મુખ્યત્વે બોલાય છે. હાલમાં વિશ્વમાં ૩ અબજ ભારતીય-યુરોપીય ભાષાકીય લોકો આવે છે. વિશ્વની ૨૦ મુખ્ય ભાષાઓ સ્પેનિશ, અંગ્રેજી, હિન્દી, પોર્ટુગીઝ, બાંગ્લા જૂના, રશિયન, જર્મન, મરાઠી, ફ્રેન્ચ, ઇટાલિયન, પંજાબી અને ઉર્દૂ આ ૧૨ ભાષાઓ ભારતીય-યુરોપીય કુળમાં આવી છે.

                                     

ⓘ ભાષાઓ

  • ગ જર ત ભ ષ ઓ એ ત ભ રત ય ભ ષ ઓ છ ક જ ગ જર ત ભ ષ ન સ થ ન કટ છ અલગ - અલગ ગ જર ત ભ ષ ઓ ભ રત, પ ક સ ત ન અન આફ ર ક ન વ સ ત ર મ બ લવ મ આવ છ
  • ખ સ કર ન ત મ ઘણ ફ રસ શબ દ ન સમ વ શ થ ય છ હ દ અન ઉર દ ભગ ન ભ ષ ઓ કહ વ ય છ ક રણ ક ત મન વ ય કરણ અન શબ દભ ડ ળમ ખ બ સમ નત છ હ દ અન
  • આવ ય છ અન અન ય ક ટલ ક ભ ષ ઓ મ ટ મ ગ પણ કરવ મ આવ રહ છ શ સ ત ર ય સ ચ ન ક લ છ પ ક ચ ર ભ ષ ઓ દ રવ ડ ક ળન અન બ ભ ષ ઓ હ દ - આર ય ક ળન છ તમ લ
  • ભ રત દ શમ અલગ અલગ ન ચ પ રમ ણ ન ભ ષ ઓ અધ ક ત ભ ષ ઓ ગણ ય છ ત ઉપર ત પણ અલગ અલગ ક ટલ ય અન ય ભ ષ ઓ અન બ લ ઓ ભ રતમ બ લ ય છ ભ રતન બ ધ રણન કલમ
  • અદ લત આવ લ છ અન ક પટ ઉન, જ ય સ સદ આવ લ છ દ શન અગ ય ર સત ત વ ર ભ ષ ઓ છ - આફ ર ક સ, અ ગ ર જ ન ડ બ લ ક ષ સ ઝ લ સ વ ટ ત સ વ ર સ થ
  • વગ ર ભ ભ ગ મ આ ભ ષ ક ળન ભ ષ ઓ મ ખ યત વ બ લ ય છ હ લમ વ શ વમ અબજ ભ રત ય - ય ર પ ય ભ ષ ક ય લ ક આવ છ વ શ વન મ ખ ય ભ ષ ઓ સ પ ન શ, અ ગ ર જ હ ન દ
  • બ લ ત ભ રત ય ભ ષ ઓમ ન એક છ ય ર પમ ગ જર ત ઓ બ ર ટ શ દક ષ ણ એશ યન ભ ષ ઓ બ લન ર લ ક મ બ જ ક રમ છ અન ય ક ન લ ડનમ ગ જર ત ચ થ ક રમ સ થ
  • આવ ય છ એ આદ મ - ભ રત ય - ય ર પ ય ભ ષ ન ઘણ મળત આવ છ આધ ન ક ભ રત ય ભ ષ ઓ જ મક ગ જર ત હ ન દ ઉર દ ક શ મ ર ઉડ ય બ ગ ળ મર ઠ સ ધ પ જ બ
  • ય ન ઇટ ડ ન શન સ ય એન ન છ અધ ક ત ભ ષ ઓ પ ક ન અ ગ ર જ એક છ ડ વ ડ ક ર સ ટલ જ વ ભ ષ શ સ ત ર એ ન ધ ય હત ક વ શ વ ક ભ ષ ઓ કરત અ ગ ર જ ભ ષ ન ધરખમ વ ક સન
  • અરબ ભ ષ સ મ ટ ક ભ ષ ઓ પ ક ન એક ભ ષ છ આ ઈન ડ - ય ર પ યન ભ ષ ઓ સ થ વ શ ષ સ બ ધ ત છ ફ રસ ભ ષ સ થ પણ સ બ ધ ત છ આ ઈબ ર ન ભ ષ સ થ સ બ ધ ત છ
કેચુઆ ભાષા
                                               

કેચુઆ ભાષા

કેચુઆ અથવા ક્વેચુઆ ભાષા દક્ષિણ અમેરિકાના એન્ડીઝ પર્વત ક્ષેત્રમાં મૂળ નિવાસીઓ દ્વારા બોલાતી ભાષાઓનો એક પરિવાર છે. આ બધી ભાષા લુપ્ત થતી જતી ક્વેચુઆ ભાષાની વંશજ છે અને આધુનિક યુગમાં લગભગ ૯૦ લાખ લોકો દ્વારા બોલવામાં આવે છે.

                                               

બાલબોધ લિપિ

બાલબોધ લિપિ દેવનાગરી લિપિનું એક વિસ્તૃત સ્વરૂપ છે જેમાં મરાઠી, કોરકુ અને અન્ય કેટલીક ભાષાઓ લખવા માટે ઉપયોગમાં લેવાય છે. હિંદી, નેપાળી, ડોગરી અને અન્ય ભાષાઓમાં ઉપયોગમાં લેવાતા દેવનાગરી લિપિના બધા અક્ષરો અને ચિન્હો ઉપરાંત આ શૈલીમાં "ળ" અક્ષર અને "રફાર" કહેવાતું ચિન્હ-સંકેત र्‍ પણ ઉપલબ્ધ છે, જેની મરાઠી ભાષા અને કોરકુ ભાષામાં જરૂર પડે છે.